PDF met 20 melkvrije recepten en 330 pagina's melkvrije producten Nu Downloaden

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden van Koemelkallergie.net. Deze kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd worden.

Aansprakelijkheid
De informatie op Koemelkallergie.net wordt regelmatig geactualiseerd, maar kan onjuist of onvolledig zijn. Aarzelt u niet ons daarop te wijzen. De werkelijke of veronderstelde kwaliteit van de geplaatste producten, diensten of advertenties zoals geplaatst op de website vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Koemelkallergie.net.

Koemelkallergie.net is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade, direct of indirect, die het gebruik van de informatie, artikelen, recepten, producten, diensten en advertenties zou kunnen veroorzaken aan de gebruikers van deze site en in het bijzonder de schade als gevolg van een eventuele aankoop na gebruik van Koemelkallergie.net.

De huidige voorwaarden worden bepaald door de Nederlandse wetgeving en elk conflict dat kan voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze wetgeving is de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank.

Copyright ©  - 2024 Koemelkallergie.net
Made with
Web Wings